Portes Batents de ferro o alumini

Portes Batents fetes a mida

Descripcio

Galeria

Portes batents fetes a mida, a gust del client, segons el disseny. Moltes possibilitats, estructures fetes amb tubs galvanitzats per preservar durant molt de temps el rovell. Folrades amb planxa lacada, cortem, galvanitzat…
També els podem oferir les portes en alumini amb posibilitats de colors i textures. Els perfil tubulars son de tres milimetres de gruix i estant termo soldats entre ells lo que garatitzar una maxim consistecia en la estructura de la porta.
També fem la porta peatonal a conjunt amb la porta de la batent per tenir total harmonia.
Portes batents per a ús intensiu per comunitats de veins amb fabricació especial per alta durabilitat.Dispsemde motors molt silenciosos i de alt rendiment optim per les comunitats de veins.
Portes que tenen totes les seguretats obligades per cumplir la normativa vigent.

Possibilitat de automatitzar la porta amb proteccions, seguretats i comandament a distancia.