Servei de Manteniment

Servei de manteniment per comunitats

Revisió de portes automatiques

Esta informat sobre les seves obligacions?

El Codi Tècnic de l’Edificació,
la norma:
UNE-EN 12635:2002+A1:2009,
l’article 10 de la Llei de Propietat Horitzontal, estableixen l’obligació dels titulars de les portes, o els seus administradors, de realitzar uns manteniments preventius de les mateixes.

A CM Riera oferim el servei de manteniment preventiu de portes de tot tipus.

El servei de manteniment preventiu li ofereix el poder de garantir el funcionament de les seves portes i automatismes, garantint la seva seguretat i perllongant la vida dels mateixos.
En la revisió periòdica, revisem tots els elements essencials de les seves portes i automatismes, amb l’objectiu de prevenir possibles avaries i garantir la seguretat de tots els mecanismes, tot això realitzat pel nostre personal qualificat.
Si fa un manteniment preventiu allargara la vida útil de tots els seus components, aquestes revisions poden ser bimensuals, trimestrals, quadrimestrals o semestrals, segons cada necessitat i l’ús més o menys intensiu.

Disposem de tot el material i maquinaria necesaria per poder posar les portes en normativa segons vigent;norma:
EN-13241-1 a la directiva de maquines.

Manteniments CM Riera
C.M Riera disposem de servei post venda propi, tècnics qualificats per resoldre els problemes que puguin succeir amb el temps, per desgast de peces …
Tenir els nostres clients atesos i contents quan sorgeix cap problema, amb el mínim temps possible d’espera.