Paviments de protecció per exteriors

Paviment en llosetes especialment indicat per a parcs infantils, guarderies i col·legis, passeigs enjardinats, espais esportius, etc. Son compostes per grànuls i fibres de cautxú amb aglutinant de poliuretà, que els proporcionen condicions antilliscants i elàstiques, i les fan inalterables i permeables. Els seus materials i acabats permeten que el seu manteniment i netedat|neteja siguin mínims.
 
                                     Descarregar catàleg en format .pdf