C.M Riera distribuïdors Oficials per Girona de Portes Hörmann.
                   
Una porta de gama alta i acabats de 1ª qualitat es de marca Hörmann

Les elegants portes seccionals automàtiques obren verticalment cap amunt. D'aquesta forma aconsegueix més espai en el garatge i davant del mateix podent aprofitar tot l'ample de pas. Les portes seccionals sempre caben, independentment de la forma del buit de garatge: rectangular, inclinat, amb arc segmentat o arc de mig punt. Per aquest motiu són ideals per a les reformes.

Consulti el Catàleg, per a més informació sobre aquest tema, contacti amb nosaltres  que li assessorarem gustosament.
 La base de cèrcol de material sintètic protegeix la seva porta de forma duradora contra danys per òxid, especialment en garatges nous. A diferència de les solucions plantejades per la competència, ofereix una protecció eficaç fins i tot en cas d'humitat acumulada. La base de cèrcol cobreix el cèrcol completament a la zona més exposada a la humitat, garantint així una protecció duradora. En combinació amb la junta inferior de la porta, la base de cèrcol constitueix una atractiva rematada de la porta.

Acabi amb l'òxid per:
- materials de paviment amb substàncies agressives
- despreniment d'àcids per les rajoles
- aigua salada
En combinació amb la junta inferior de la porta, la base de cèrcol constitueix una atractiva rematada de la porta.Protecció duradora resistent als agents
 atmosfèrics


Pràctica per a l'ús diari

En algunes ocasions són els petits detalls el que explica, per exemple, si per treure la seva bicicleta no necessita obrir la porta de garatge. No trigarà a constatar la comoditat d'una porta per als vianants incorporada. Sobretot, si se suprimeix el llindar elevat. Les portes per als vianants incorporades de *Hörmann amb un llindar d'acer inoxidable enrasat de 10 mm en el centre i 5 mm en les vores redueix li perillo d'ensopegar i faciliten el pas amb rodes.

Les portes per als vianants incorporades obren en general cap a l'exterior i estan disposades en el centre. En les portes amb un ample superior a 3500 mm (en cas de quarterons M, amb ample superior a 3000 mm) també és possible i, en alguns casos, imprescindible una disposició descentrada.
Porta per als vianants incorporada sense llindar elevat