Barreres amb diferents tipus d'accionament.

Control d'accés amb clau,teclat,
sistemes anti-passbakc ...

Barreres oleodinàmiques,electromecàniques de corrent alterna o corrent continua d'ús intensiu. 

Llargades de braç de fins 9 metres. Una manera fàcil de controlar el pas de vehicles tant en una finca privada, con en un lloc públic.